Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Studij u Njemačkoj

Sveučilište u Münsteru

Sveučilište u Münsteru, © dpa

Artikel

Za upis na studij u Njemačkoj potrebno je dobro znati njemački. Jezik na kojima se predaje na njemačkim sveučilištima je u pravilu njemački.

Na međunarodnim studijima, na kojima se nastava u pravilu odvija na engleskom jeziku, potrebno je imati dokaz znanja engeskoj jezika (npr. test TOEFL ili sl.) Zainteresirani kandidati za studij se zbog dodatnih informacija prije početka studija trebaju obratiti akademskoj službi odabranog sveučilišta.

Prije početka studija potrebno je položiti ispit iz njemačkog („Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“, DSH). Od ispita su oslobođeni samo oni kandidati koji su maturu položili u Njemačkoj, na priznatoj njemačkoj školi u inozemstvu ili koji posjeduju odgovarajuću jezičnu diplomu Goethe-Instituta, odnosno drugi stupanj jezične diplome Konferencije ministara kulture (KMK).

Jezični tečajevi za pripremu ispita iz njemačkog mogu se pohađati na većini sveučilišta. Preduvjet za pohađanje ovih tečajeva je poznavanje njemačkog jezika. Uvjeti za polaganje ispita iz njemačkog jezika jednaki su na svim njemačkim sveučilištima. Termine za polaganje ispita određuju sveučilišta. Osim na ispitu iz njemačkog „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“, znanje njemačkog može se dokazati i na ispitima Goethe-Instituta.

Da biste bili primljeni na studij na njemačkom sveučilištu, morate predati zahtjev za upis na studij u akademskoj službi za inozemstvo odabranog sveučilišta („Akademisches Auslandsamt“/„International Office“). Obavijesti o uvjetima potrebnim za upis na studij također možete dobiti u akademskoj službi. Pri postavljanju upita o mogućnostima i uvjetima studiranja trebali biste navesti jeste li već studirali i koliko dugo, s kojim uspjehom te vladate li njemačkim jezikom. Adrese sveučilišnih službi za inozemstvo mogu se dobiti u Veleposlanstvu, u Njemačkoj službi za razmjenu studenata i znanstvenika DAAD ili na web-stranicama sveučilišta.

Uvjet za upis na studij studenata početnika iz Hrvatske je svjedodžba o državnoj maturi, koja omogućuje izravni pristup studiju svih smjerova na sveučilištima ili veleučilištima u Njemačkoj ili svjedodžba o završnom radu s potvrdom o položenim ispitima državne mature, koja kandidata u pravilu kvalificira za srodan studij na sveučilištu ili veleučilištu u Njemačkoj. Kandidati za studij koji su srednjoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj završili ranije, moraju imati dokaz o upisu na sveučilišni studij u Hrvatskoj kao redovni studenti.

Ako se zahtjev za upis na studij odobri, dobit ćete rješenje koje Vam omogućuje upis na studij. Upis se u pravilu obavlja osobno. Obavijesti o dokumentima potrebnim za upis na studij mogu se dobiti u studentskim tajništvima ili na web-stranicama odabranog sveučilišta.
Opširnije obavijesti o životu i studiranju u Njemačkoj možete dobiti na web-stranicama DAAD-a.

Opširnije informacije

Goethe-Institut u Hrvatskoj

Njemačka služba za razmjenu studenata i znanstvenika (DAAD)

International Programmes in Germany

TestDaF - Test njemački kao strani jezik

Studien- & Berufswahl (informacije o studijima na njemačkim sveučilištima)

"Studienkollegs in Deutschland" - priprema za studij za strance

ZVS - središnji ured za dodjelu studijskih mjesta (samo za pojedine studije!)

Središnji ured za inozemno obrazovanje (ZAB) u Tajništvu Konferencije ministara kulture

Deutscher Bildungsserver - internetski vodič kroz njemački obrazovni sustav

Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS)

anabin - nostrifikacija stranih svjedodžbi

uni-assist

Hochschulkompass

nach oben