Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Izdavanje viza državljanima trećih zemalja radi privremenog pružanja usluge u Njemačkoj (vize „Vander Elst“)

Artikel

Prema europskim odredbama o slobodi kretanja usluga poduzeća sa sjedištem u jednoj od država članica Europske unije i stvarnom poslovnom djelatnošću u državi sjedišta redovno zaposlene državljane trećih zemalja, koji svoju primarnu djelatnost obavljaju u Hrvatskoj, mogu upućivati na privremeno pružanje usluge u nekoj drugoj državi članici Europske unije.

Ako su preduvjeti ispunjeni, Veleposlanstvo u takvim slučajevima može izdati takozvanu vizu „Vander Elst“. Tada nije potrebno zatražiti izdavanje radne dozvole ili bilo kakve druge dozvole u pogledu prava zapošljavanja.

Propisi za vize „Vander Elst“ ne odnose se na upućivanje radnika unutar jednog poduzeća, tj. na privremeni rad u podružnici poduzeća u Njemačkoj.

Napomene za državljane trećih zemalja koji posjeduju dozvolu za dugotrajni boravak u Hrvatskoj („OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU“)

Radnici državljani trećih zemalja koji u nekoj drugoj državi članici Europske unije imaju pravni status dugotrajnog boravka („OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU“) i koji za neko poduzeće u toj državi članici pružaju privremenu uslugu u Njemačkoj, koja ne traje duže od tri mjeseca unutar 12 mjeseci, oslobođeni su obveze podnošenja zahtjeva za vizu „Vander Elst“.

Ako je predviđeno da osoba koja posjeduje pravo dugotrajnog boravka („OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU“) privremeno pruža uslugu više od tri mjeseca unutar 12 mjeseci, prije ulaska u zemlju treba provesti postupak izdavanja vize.

Napomena za radnike zaposlene na temelju kvote za zapošljavanje stranaca

Vlada Republike Hrvatske svake godine određuje nove kvote za zapošljavanje u deficitarnim zanimanjima poput, primjerice, građevinarstva, i to s ciljem da se zadovolje potrebe domaćeg tržišta rada za stručnom radnom snagom.

Kad bi se takve radnike zaposlene na temelju kvote za zapošljavanje stranaca putem vize „Vander Elst“ upućivalo u Njemačku, to bi negativno utjecalo na gore navedena nastojanja te se stoga takvo postupanje ne podržava u okviru postupka izdavanja viza.

Za izdavanje vize „Vander Elst“ potrebno je predočiti sljedeće dokumente (Molimo Vas, nemojte spajati papire metalnim spajalicama.)

zahtjev, potpuno ispunjen na njemačkom jeziku uz vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva
● aktualnu biometrijsku fotografiju za putovnicu
● putovnicu (original i kopiju stranice s osobnim podacima te dodatno jednu kopiju svih stranica putovnice s pečatima). Putovnica bi nakon planiranog povratka trebala vrijediti još najmanje tri mjeseca.
● odgovarajući dokaz o dozvoli za rad za Hrvatsku te hrvatsku boravišnu iskaznicu (original i kopiju)
● ugovor o radu (original i kopiju)
● potvrdu pružatelja usluge s podacima koji se odnose na sljedeće:
- redovno zaposlenje podnositelja zahtjeva
- predviđeni početak i predviđeni završetak privremenog rada u Njemačkoj
- mjesto privremenog rada u Njemačkoj
- kratak opis usluge koju treba pružati (uz to obavezno treba priložiti ugovor o pružanju usluga sklopljen između hrvatskog poslodavca i naručitelja u Njemačkoj, eventualno nadopunjen popisom i opisom usluga)
● 3 aktualna obrasca PDV, ne starija od 6 mjeseci, ili drugi odgovarajući dokaz poslovanja u posljednja 3 mjeseca tvrtke u Hrvatskoj koja upućuje radnika
● dokaz o pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem na području Savezne Republike Njemačke za vrijeme trajanja upućivanja (Europska kartica zdravstvenog osiguranja)
● U pojedinim slučajevima Veleposlanstvo može zatražiti da se prilože dodatni dokumenti.
● Pristojba iznosi 75 eura, a plaća se prilikom podnošenja zahtjeva.

Napomene o postupku izdavanja vize

Molimo obratite pažnju na to da je za predaju zahtjeva za vize „Vander Elst“ potrebno prethodno ugovoriti termin

Zahtjev trebate podnijeti osobno u Veleposlanstvu. Ako se u okviru postupka izdavanja vize utvrde lažni podaci o prijašnjim boravcima, to može dovesti do odbijanja Vašeg zahtjeva za vizu.

Za obradu je u pravilu potrebno dva tjedna.
Molimo za razumijevanje što se na pitanja o stanju obrade načelno neće davati odgovori kada je ona u tijeku.

nach oben