Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Izdavanje viza državljanima trećih zemalja radi privremenog pružanja usluge u Njemačkoj (vize „Vander Elst“)

Artikel

Prema europskim odredbama o slobodi kretanja usluga poduzeća sa sjedištem u jednoj od država članica Europske unije i stvarnom poslovnom djelatnošću u državi sjedišta redovno zaposlene državljane trećih zemalja, koji svoju primarnu djelatnost obavljaju u Hrvatskoj, mogu upućivati na privremeno pružanje usluge u nekoj drugoj državi članici Europske unije.

Ako su preduvjeti ispunjeni, Veleposlanstvo u takvim slučajevima može izdati takozvanu vizu „Vander Elst“. Tada nije potrebno zatražiti izdavanje radne dozvole ili bilo kakve druge dozvole u pogledu prava zapošljavanja.

Propisi za vize „Vander Elst“ ne odnose se na upućivanje radnika unutar jednog poduzeća, tj. na privremeni rad u podružnici poduzeća u Njemačkoj.

Napomene za državljane trećih zemalja koji posjeduju dozvolu za dugotrajni boravak u Hrvatskoj („OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU“)

Radnici državljani trećih zemalja koji u nekoj drugoj državi članici Europske unije imaju pravni status dugotrajnog boravka („OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU“) i koji za neko poduzeće u toj državi članici pružaju privremenu uslugu u Njemačkoj, koja ne traje duže od tri mjeseca unutar 12 mjeseci, oslobođeni su obveze podnošenja zahtjeva za vizu „Vander Elst“.

Ako je predviđeno da osoba koja posjeduje pravo dugotrajnog boravka („OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU“) privremeno pruža uslugu više od tri mjeseca unutar 12 mjeseci, prije ulaska u zemlju treba provesti postupak izdavanja vize.

Napomena za radnike zaposlene na temelju kvote za zapošljavanje stranaca

Vlada Republike Hrvatske svake godine određuje nove kvote za zapošljavanje u deficitarnim zanimanjima poput, primjerice, građevinarstva, i to s ciljem da se zadovolje potrebe domaćeg tržišta rada za stručnom radnom snagom.

Kad bi se takve radnike zaposlene na temelju kvote za zapošljavanje stranaca putem vize „Vander Elst“ upućivalo u Njemačku, to bi negativno utjecalo na gore navedena nastojanja te se stoga takvo postupanje ne podržava u okviru postupka izdavanja viza.

Za izdavanje vize „Vander Elst“ potrebno je predočiti sljedeće dokumente:

● 2 obrasca zahtjeva, potpuno ispunjena na njemačkom jeziku uz vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva
● 2 aktualne biometrijske fotografije za putovnicu
● putovnicu (original i dvije kopije stranice s osobnim podacima te dodatno jednu kopiju svih stranica putovnice s pečatima). Putovnica bi nakon planiranog povratka trebala vrijediti još najmanje tri mjeseca.
● odgovarajući dokaz o dozvoli za rad za Hrvatsku te hrvatsku boravišnu iskaznicu (original i dvije kopije)
● ugovor o radu (original i dvije kopije)
● potvrdu pružatelja usluge s podacima koji se odnose na sljedeće:
- redovno zaposlenje podnositelja zahtjeva
- predviđeni početak i predviđeni završetak privremenog rada u Njemačkoj
- mjesto privremenog rada u Njemačkoj
- kratak opis usluge koju treba pružati (uz to obavezno treba priložiti ugovor o pružanju usluga sklopljen između hrvatskog poslodavca i naručitelja u Njemačkoj, eventualno nadopunjen popisom i opisom usluga)
● 3 aktualna obrasca PDV, ne starija od 6 mjeseci, ili drugi odgovarajući dokaz poslovanja u posljednja 3 mjeseca tvrtke u Hrvatskoj koja upućuje radnika
● dokaz o pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem na području Savezne Republike Njemačke za vrijeme trajanja upućivanja (Europska kartica zdravstvenog osiguranja)
● U pojedinim slučajevima Veleposlanstvo može zatražiti da se prilože dodatni dokumenti.
● Pristojba iznosi 75 eura, a plaća se prilikom podnošenja zahtjeva.

Napomene o postupku izdavanja vize

Molimo obratite pažnju na to da je za predaju zahtjeva za vize „Vander Elst“ potrebno prethodno ugovoriti termin

Zahtjev trebate podnijeti osobno u Veleposlanstvu. Ako se u okviru postupka izdavanja vize utvrde lažni podaci o prijašnjim boravcima, to može dovesti do odbijanja Vašeg zahtjeva za vizu.

Za obradu je u pravilu potrebno dva tjedna.
Molimo za razumijevanje što se na pitanja o stanju obrade načelno neće davati odgovori kada je ona u tijeku.


nach oben