Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Izdavanje viza državljanima trećih država radi privremenog pružanja usluga u Njemačkoj (vize „Vander Elst“)

članak

Prema europskim odredbama o slobodi kretanja usluga, tvrtke sa sjedištem u jednoj od država članica Europske unije državljane trećih zemalja, koji su zaposleni i imaju prijavljen boravak sukladno propisima, mogu upućivati na privremeno pružanje usluga u nekoj drugoj državi članici Europske unije, a da im za to nije potrebna radna ili druga poslovno-pravna dozvola (tzv. aktivna sloboda kretanja usluga).

To se u pravilu ne odnosi na upućivanje radnika unutar jedne tvrtke na rad u Njemačku tj. na privremeni rad u podružnici tvrtke u Njemačkoj.

Radnici državljani trećih zemalja, koji u nekoj drugoj državi članici Europske unije imaju pravni status dugotrajnog boravka („OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU) i koji za neku tvrtku u toj državi članici pružaju privremenu uslugu u Njemačkoj koja ne traje duže od tri mjeseca unutar 12 mjeseci, oslobođeni su od obveze podnošenja zahtjeva za vizu „Vander Elst“.

Ako osoba koja ima pravo na dugotrajni boravak („OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU“) namjerava privremeno pružati usluge više od tri mjeseca unutar 12 mjeseci, mora, kao i do sada, podnijeti zahtjev za izdavanje vize. Prije ulaska u zemlju u tom se slučaju mora provesti postupak odobravanja vize.

Vizom „Vander Elst“ isključivo se omogućuje obavljanje odgovarajuće djelatnosti u Njemačkoj u trajanju pružanja usluge.

Dodatna napomena za radnike zaposlene na temelju kvote za zapošljavanje stranaca:

Zbog zabrinjavajuće situacije na domaćem tržištu rada, Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi novu Odluku o utvrđivanju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca u deficitarnim zanimanjima poput, primjerice, građevinarstva, i to s ciljem da se zadovolje potrebe domaćeg tržišta rada za stručnom radnom snagom.
Kad bi se radnici zaposleni na temelju kvote za zapošljavanje stranaca u pravilu upućivali u Njemačku putem viza „Vander Elst“, to bi bilo kontradiktorno svrsi navedene Odluke.

Za izdavanje vize „Vander Elst“ potrebno je predočiti sljedeće dokumente:

- 2 zahtjeva (zahtjevi za D-vizu, NE zahtjevi za Schengensku vizu!), potpuno ispunjeni na njemačkom jeziku uz vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva
- 2 aktualne biometrijske fotografije za putovnicu
- putovnicu (original i dvije kopije stranice s osobnim podacima) koja nakon planiranog povratka vrijedi još najmanje tri mjeseca
- hrvatsku dozvolu boravka
- ugovor o radu (original i dvije kopije)
- europsku zdravstvenu iskaznicu (original i dvije kopije)
- dopis hrvatskog poslodavca iz kojeg je vidljivo na temelju čega, gdje i koliko dugo će trajati rad u Njemačkoj (s točnom adresom) te koja djelatnost će se tamo obavljati. (Uz to bi po mogućnosti trebao biti predočen i ugovor o korištenju usluge između hrvatskog poslodavca i nalogodavca u Njemačkoj.)
- u pojedinačnim slučajevima mogu se zatražiti dodatni dokumenti