Dobro došli na stranice Saveznog ministarstva vanjskih poslova

Izjava o zaštiti osobnih podataka prema članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka

članak

Sljedeća izjava obavještava Vas kada na ovoj web-stranici prikupljamo koje podatke i kako ih koristimo.

Savezno ministarstvo vanjskih poslova i njemačka diplomatska i konzularna predstavništva u svijetu obrađuju osobne podataka u skladu s Općom uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti podataka, njemačkim saveznim zakonom o zaštiti podataka  te, prema potrebi, posebnim zakonskim propisima. Kako bismo Vam objasnili obradu podataka i Vaša prava te izvršili našu obavezu prema čl. 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka,  u daljnjem tekstu obavještavamo Vas o obradi osobnih podataka kada koristite našu web-stranicu, kontaktirate s nama (putem obrasca za kontaktiranje, e-mailom, telefonom ili poštom) ili se prijavljujete na jedan od naših newslettera.

1. Osnove

1.1. Odgovorna ustanova i povjerenik za zaštitu podataka

Prema članku 2. Zakona o vanjskim poslovima, Savezno ministarstvo vanjskih poslova (centrala) i  njemačka diplomatska i konzularna predstavništva čine jedinstveno savezno tijelo vlasti.

Prema čl. 4. točki 7. Opće uredbe o zaštiti podataka za obradu osobnih podataka odgovoran je:

Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
DE- 10117 Berlin
Njemačka
Telefon: +49 30 18 17-0 / servis za građane: +49 30 18 17-2000
Telefax: +49 30 18 17-3402

Kontakt: Servis za građane

Povjerenicu/povjerenika za zaštitu podataka Saveznog ministarstva vanjskih poslova možete kontaktirati na sljedeći način:

Datenschutzbeauftragte/r des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
DE-10117 Berlin
Njemačka
Telefon: +49 30 18 17-7099
Telefaks: +49 30 18 17-5 709

Kontakt: Povjerenik za zaštitu podataka

Ako imate pitanja o zaštiti podataka, možete se obratiti i kontakt-osobi za zaštitu podataka u njemačkim predstavništvima u svijetu. Na kraju ove stranice saznat ćete kako se možete obratiti kontakt-osobi u Njemačkom veleposlanstvu (v. točku 8. Kontakt-osoba za zaštitu podataka u Njemačkom veleposlanstvu u Zagrebu).


1.2. Osobni podaci

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Osobom čiji se identitet može utvrditi smatra se fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator (čl. 4. točka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka).


1.3. Pravne osnove obrade osobnih podataka

Obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju

• članka 6. stavka 1. točke a) Opće uredbe o zaštiti podataka, ako ste dali privolu za obradu podataka (npr. za slanje newslettera),
• članka 6. stavka 1. točke b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ako je obrada podataka potrebna za izvršavanje ugovora ili mjera koje su potrebne prije sklapanja ugovora;
• članka 6. stavka 1. točke c) Opće uredbe o zaštiti podataka, ako je obrada nužna radi ispunjenja pravne obaveze koju smo preuzeli
• članka 6. stavka 1. točke d) Opće uredbe o zaštiti podataka, u slučaju da interesi od životne važnosti određene osobe ili neke druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka
• članka 6. stavka 1. točke e) Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi s člankom 3. Saveznog zakona o zaštiti podataka, ako je obrada podataka nužna za izvršavanje povjerene zadaće od javnog interesa ili pri vršenju službenih ovlasti (npr. odgovaranje na upite). Službene zadaće Saveznog ministarstva vanjskih poslova i njemačkih predstavništava u svijetu prvenstveno obuhvaćaju odnose s javnošću i pružanje informacija o Saveznoj Republici Njemačkoj u inozemstvu (v. čl. 1. Zakona o vanjskim poslovima)

2. Obrada podataka u vezi s posjetom ove web-stranice

2.1. Prikupljanje podataka

Svaki put kada korisnica/korisnik pristupa našoj web-stranici te preuzima datoteke, podaci o toj aktivnosti privremeno se pohranjuju i obrađuju u datoteci evidencije događaja.

Alat za praćenje korisničkog ponašanja koji se koristi za analize matomo konfiguriran je tako da se ne prikupljaju osobni podaci korisnika/korisnice. Osim toga, IP-adresa se anonimizira tako da se korisnici/korisnice ne mogu naknadno pratiti.

Alat za praćenje korisničkog ponašanja koristi se na vlastitim poslužiteljima u sigurnoj mrežnoj zoni, za koju je izdao certifikat Savezni ured informacijsku sigurnost (BSI), tako da prikupljenim podacima ne mogu pristupiti treće osobe.

Osim toga, u svome pregledniku možete prilagoditi postavke tako da se Vaš posjet na web-stranici ne registrira i ne analizira (opcija „do not track“). Slanjem varijable preglednika alatu za praćenje signalizira žele li korisnice/korisnici da se njihova aktivnost prati ili ne.

Da biste saznali kako trebate postupiti na Vašem pregledniku, upišite npr. u tražilicu „aktiviraj do not track [ime vašeg preglednika].

Sljedeći se podaci prikupljaju praćenjem pomoću JavaScripta:

- zahtjev (ime zatražene datoteke), datum i vrijeme zahtjeva
- tip/verzija preglednika (npr. Firefox 115.0)
- jezik preglednika (npr. njemački)
- operativni sustav (npr. Windows 11)
- tip, model i marka uređaja
- rezolucija zaslona
- korišteni priključci (npr. Flash, Java)
- prethodno posjećena stranica („referrer URL“)
- anonimizirana IP-adresa
- zemlja, regija i grad iz koje je poslan zahtjev
- preuzimanja
- klikovi
- broj poslanih formulara (ovisno o definiciji cilja)

2.2 Upotreba kolačića

Pristupanjem stranicama aktiviraju se takozvani privremeni kolačići („session cookies“) koji olakšavaju navigaciju. Ti privremeni kolačići ne sadrže osobne podatke i brišu se nakon zatvaranja preglednika. Pri korištenju košarice za kupnju također se upotrebljavaju kolačići. I oni se brišu nakon zatvaranja preglednika.

Tehnologije koje omogućavaju praćenje korisničkog ponašanja se ne koriste.

2.3 Korištenje plug-inova društvenih medija

Trenutačno koristimo sljedeće plug-inove društvenih medija: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube (Google). Pritom koristimo tzv. rješenje u dva klika. To znači da se, kada posjetite našu stranicu, najprije ne šalju osobni podaci davateljima plug-inova. Samo ako kliknete na gumb za aktivaciju društvenih mreža, Vaši osobni podaci se šalju davateljima plug-inova i tamo se pohranjuju (kod pružatelja iz SAD-a u SAD-u). Koristimo plug-inove društvenih medija kako bismo informacije koje pružamo učinili zanimljivijima u interakciji s Vama i drugim korsinicama i korisnicima.
Posebno Vam skrećemo pažnju na to da društvene mreže podatke svojih korisnica i korisnika (npr. osobne informacije, IP-adresu) pohranjuju u skladu sa svojim smjernicama o korištenju podataka i da ih koriste u poslovne svrhe. O obradi podataka putem društvenih mreža možete se informirati na sljedećim linkovima:

Facebook Twitter Instagram YouTube (Google)

Nemamo utjecaj na to kako društvene mreže prikupljaju i dalje koriste podatke. Nemamo uvid u to u kojem opsegu, na kojem mjestu i kako dugo pohranjuju podatke, poštuju li postojeće obveze brisanja podataka, koje se analize i kombinacije obavljaju s podacima te kome se podaci prosljeđuju.

Stoga Vas molimo da pažljivo provjerite koje osobne podatke dajete društvenim mrežama korištenjem naše web-stranice. Ako ne želite da društvene mreže Vašom komunikacijom na našoj web-stranici dobiju Vaše osobne podatke, trebali biste s nama kontaktirati drugim putem, npr. preko obrasca za kontakt na ovoj web-stranici.

2.4  Google Maps
Na našoj web-stranici ugrađena je usluga „Google Maps“. Korištenjem usluge (klikom na kartu) Google obrađuje osobne podatke, prije svega IP-adrese i podatke o lokaciji korisnika, koji se, međutim, ne mogu prikupljati bez Vašeg pristanka (u pravilu preko postavki Vašeg mobilnog uređaja).

Pružatelj usluge:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Website: https://maps.google.com

Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy

Deaktiviranje Google-analitike: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

3. Obrada osobnih podataka prilikom uspostave kontakta s nama

Kada stupate u kontakt s nama, podaci koje nam priopćite (ime i prezime, e-mail-adresa te eventualno poštanska adresa, telefon i broj telefaksa) kao i sadržaj (eventualno osobni podaci) obrađuju se u svrhu kontaktiranja s Vama i obrade Vašeg upita te se pohranjuju u skladu s rokovima za pohranu utvrđenim Smjernicom o  arhiviranju koja nadopunjava Zajednički poslovnik saveznih ministarstava

Ako nismo nadležni za Vaš upit, možemo ga proslijediti drugim saveznim i zemaljskim institucijama bez Vaše prethodne suglasnosti, ako se može pretpostaviti da je njegovo prosljeđivanje s ciljem dobivanja odgovora u Vašem interesu i ako se ne radi o osjetljivim osobnim podacima (članak 6. stavak 1. točka e) Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa čl. 3.,  čl. 25. st. 1. i čl. 23. st. 1. br. 1. Saveznog zakona o zaštiti podataka).

4. Slanje newslettera

Možete se pretplatiti na jedan od naših newslettera s novostima i priopćenjima Saveznog ministarstva vanjskih poslova ili putnim i sigurnosnim obavijestima.

Za prijavu na newslettere koristimo postupak „double-opt-in”. To znači da Vam, nakon prijave, na e-mail-adresu koju ste naveli šaljemo e-mail u kojem Vas molimo da nam potvrdite da želite primate newsletter. Tek nakon što potvrdite link koji je u e-mailu, Vaša se e-mail-adresa pohranjuje za period u kojem ćete koristiti našu ponudu. Ako prijavu ne potvrdite unutar 24 sata, Vaše će se informacije automatski izbrisati.

Privolu za slanje newslettera možete povući u svako doba i otkazati slanje newslettera. Povlačenje privole možete učiniti klikom na za to predviđeni link u svakom e-mailu kojim se šalje newsletter.

5. Narudžba tiskanog materijala

Ako na našoj web-stranici naručujete brošure, prospekte i drugi tiskani materijal, za obradu Vašeg upita trebamo sljedeće osobne podatke:

- ime i prezime
- ulicu i kućni broj
- poštanski broj i mjesto stanovanja
- e-mal-adresu

Ako ne možemo obraditi Vaš upit, Vaši će se podaci proslijediti trećim stranama (firme za dostavu pošiljaka, eventualno drugim tijelima vlasti ili institucijama, ako one šalju naručeni materijal). Pravna osnova za obradu Vaših podataka je Vaša privola prema članku 6. stavku 1. točki a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako gore navedeni podaci nisu dostavljeni, narudžba se ne može obraditi.

Podaci koje ste nam dostavili brišu se u roku od 90 dana nakon obrade narudžbe.

6. Događanja, odnosi s medijima i javnošću

U okviru obavljanja svojih zadaća, Savezno ministarstvo vanjskih poslova i njemačka predstavništva u inozemstvu organiziraju ili suorganiziraju različita događanja:

Ako ste pozvani ili sudjelujete na nekom događanju, obrađujemo Vaše osobne podatke (ime, adresu i sl.) dobivenim različitim načinima komunikacije - ispunjavanjem obrasca, online-obrasca, e-mailom, telefonom ili predajom posjetnice.

Koji se osobni podaci dijele s nama ovisi o određenom obrascu, online-obrascu, odnosno podacima zatraženima u razgovoru.

6.1. Prikupljanje podataka osoba u pratnji

Za pravilnu provedbu događanja prikupljaju se i obrađuju podaci osoba u pratnji. Osobe u pratnji, kao i svake druge osobe obuhvaćene prikupljanjem podataka, imaju prava navedena pod točkom 7.

6.2. Prikupljanje podataka iz javno dostupnih izvora

Savezno ministarstvo također prikuplja i obrađuje podatke iz javno dostupnih izvora, poput web-stranica osoba ili javno dostupnih lista.

6.3. Daljni postupak u vezi s prikupljanjem podataka

Osobni podaci se ne dijele s trećim stranama bez odobrenja, već se pohranjuju za našu internu upotrebu i svrhu organizacije i provedbe događanja (npr. za izradu popisa gostiju, omogućavanje kontrole pristupa). Možemo proslijediti podatke jednoj ili više provedbenih organizacija koje osobne podatke po našem nalogu koriste samo za internu upotrebu u vezi s nama.

Ovisno o vrsti događanja, možemo biti suorganizator događanja.  U tim slučajevima, podaci koji se prikupljaju za potrebe događanja prosljeđuju se našim partnerima s kojima organiziramo događanje. Te podatke partneri smiju koristiti isključivo u svrhu pravilne provedbe događanja. Koji su to partneri s kojima u pojedinačnom slučaju surađujemo, posebno će se priopćiti u okviru organiziranja događanja.

Podaci se pohranjuju toliko dugo koliko je to potrebno za organizaciju i provedbu događanja te za naše obavljanje zadaća u okviru odnosa s javnošću.

Kao primatelj dopisa/pozivnica u svako doba možete zatražiti da Vam se obustavi slanje dopisa/pozivnica.

6.4. Fotografije

U svrhu rada s medijima i odnosa s javnošću Saveznog ministarstva vanjskih poslova i njemačkih predstavništava, na događanjima i terminima snimaju se  i objavljuju fotografije, na kojima možete biti i Vi.  Možete odbiti fotografiranje ili objavu fotografija. Molimo Vas, obratite se izravno fotografu ili nam Vaš prigovor pošaljite na gore navedene podatke za kontakt.

Molimo obratite pažnju da to da nemamo utjecaj na korištenje snimaka predstavnika medija. Oni za to sami snose odgovornost u vezi s Općom uredbom o zaštiti podataka.

7. Vaša prava

7.1 U komunikaciji s nama imate sljedeća prava u vezi s Vašim osobnim podacima:

• Pravo na pristup, članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka
• Pravo na ispravak, članak 16. Opće uredbe o zaštiti podataka
• Pravo na brisanje („pravo na zaborav“), članak 17. Opće uredbe o zaštiti podataka
• Pravo na ograničenje obrade, članak 18. Opće uredbe o zaštiti podataka
• Pravo na prenosivost podataka, članak 20. Opće uredbe o zaštiti podataka
• Pravo na prigovor obrade podataka, članak 21. Opće uredbe o zaštiti podataka

7.2.

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli (npr. za newsletter), imate pravo povući je u svakom trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se vršila prije povlačenja privole (članak 7. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka).

7.3

Imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka (članak 77. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Nadležno tijelo za Savezno ministarstvo vanjskih poslova i njemačka diplomatsko-konzularna predstavništva u inozemstvu je:

Savezni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informiranja
Graurheindorfer Straße 153
D-53117 Bonn

8. Kontakt-osoba za zaštitu podataka u Njemačkom veleposlanstvu u Zagrebu

povratak na vrh stranice