Dobro došli na stranice Saveznog ministarstva vanjskih poslova

Putovnice i osobne iskaznice

Reisepass

Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, © dpa

članak

Od 1. ožujka 2017. izdaju se elektroničke putovnice nove generacije. Informacije o tome naći ćete ovdje:


Zahtjevi za izdavanje putovnica i osobnih iskaznica podnose se osobno u veleposlanstvu u Zagrebu. Zahtjevi za izdavanje privremenih putovnica i putovnica za djecu mogu se predati i u uredu počasnog konzula u Osijeku, pri čemu treba uzeti u obzir da se daljnja obrada predanih zahtjeva odvija isključivo u veleposlanstvu u Zagrebu te da zbog toga treba uzeti u obzir dulje vrijeme obrade. Maloljetne osobe koje podnose zahtjev za putovnicu ili osobnu iskaznicu također osobno postavljaju svoj zahtjev u pratnji roditelja odnosno skrbnika. Ako jedan od roditelja koji je skrbnik nije prisutan, zahtjevu za izdavanje putovnice u pravilu treba priložiti pisanu suglasnost tog roditelja.

Pri predaji zahtjeva treba predočiti odnosno ispuniti sljedeće dokumente:

• potpuno i čitljivo ispunjen zahtjev (nalazi se i u veleposlanstvu te kod konzula)
biometrijsku fotografiju za putovnicu
• dosadašnju putovnicu, osobnu iskaznicu, putovnicu za djecu
• rodni list podnositelja zahtjeva (ako se ne radi o njemačkim ispravama, u pravilu moraju biti izdane na međunarodnom obrascu)
• eventualno ovjereni prijepis iz obiteljske matične knjige („Familienbuch“) i/ili vjenčani list
• eventualno rješenje o razvodu ili potvrdu o razvodu
• eventualno potvrdu o korištenju imena („Bescheinigung über die Namensführung“)
• eventualno ostale dokaze o njemačkom državljanstvu (npr. ispravu o njemačkom državljanstvu, rješenje o primitku u državljanstvo)
• eventualno dokaz o stečenom stranom državljanstvu (npr. „Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo“)
• eventualno dozvola o zadržavanju državljanstva njemačkog tijela nadležnog za primanje u državljanstvo
• potvrdu o prijavi ili odjavi Vašeg trenutačnog ili posljednjeg prebivališta u Njemačkoj (ako ste u Njemačkoj imali prijavljeno prebivalište)
• potvrdu o prijavi boravka odnosno dozvolu boravka u Hrvatskoj

Za maloljetne podnositelje zahtjeva dodatno su potrebni sljedeći dokumenti:

• izjava o suglasnosti oba roditelja odnosno skrbnika/skrbnice
• ovjereni prijepis iz obiteljske matične knjige ili vjenčanog lista roditelja
• priznanje očinstva (ako roditelji u vrijeme rođenja djeteta nisu bili u braku)
• eventualno isprave o njemačkom državljanstvu („Staatsangehörigkeitsausweis“) ili rješenja o primitku u državljanstvo roditelja
• eventualno dokaz o pravu na skrbništvo na temelju rješenja o skrbništvu ili rješenja o razvodu braka roditelja ili smrtovnica preminulog roditelja

U pojedinim slučajevima može biti potrebno predočiti daljnje dokumente.

Molimo Vas da sve isprave predate u originalu ili kao ovjerene kopije zajedno s običnom (neovjerenom) kopijom dokumenta.

Opće informacije

Njemačke putovnice (tzv. e-putovnice, „ePässe“) i osobne iskaznice izdaju se isključivo u Saveznoj tiskari u Berlinu („Bundesdruckerei“).
Produljenje putovnica, osobnih iskaznica i putovnica za djecu nije moguće.
Putovnice za djecu nisu priznate u cijelome svijetu. Ulazak u SAD bez vize u okviru programa „Visa Waiver Programme“ s putovnicom za djecu nije moguće. Stoga preporučujemo da već za malu djecu postavite zahtjev za izdavanje putovnice. Stupanjem na snagu zakona o putovnicama od 1. 11. 2007. maloljetna se djeca ne mogu više unositi u putovnicu roditelja.
Molimo Vas, obratite pažnju na to da se zahtjev za putovnicu može obraditi samo onda ako su predani svi potrebni dokumenti i plaćene pristojbe. Vrijeme obrade putovnica i osobnih iskaznica traje oko četiri tjedna. Zahtjevi za izdavanje privremene putovnice ili putovnice za djecu u pravilu se obrađuju isti dan. Vrijeme obrade se produljuje ako nadležno tijelo za izdavanje putovnice najprije treba opunomoćiti veleposlanstvo za izdavanje putovnice, a to je onda kada ne postoji (isključivo) prebivalište u Hrvatskoj.

Pristojbe za izdavanje dokumenata su sljedeće:

- putovnice (za osobe do 24 godine; vrijede 6 godina): 58,50 €
- putovnice (za osobe starije od 24 godine; vrijede 10 godina): 81,- €
- privremene putovnice (vrijede najviše 1 godinu): 39,- €
- osobna iskaznica (za osobe do 24 godina; vrijede 6 godina): 52,80 €
- osobna iskaznica (za osobe starije od 24 godine; vrijede 10 godina): 67,- €
- putovnice za djecu (vrijede 6 godina, ali najviše do 12. godine života): 26,- €

Ako veleposlanstvo u Zagrebu nije mjesno nadležno za izdavanje dokumenata, pristojba se povisuje kako slijedi za

- putovnice (za osobe do 24 godina, vrijede 6 godina): 96,- €
- putovnice (za osobe starije od 24 godine, vrijede 10 godina) 141,- €
- privremene putovnice (vrijede najviše 1 godinu): 65,- €
- osobne iskaznice (za osobe do 24 godine, vrijede 6 godina): 65,80 €
- osobne iskaznice (za osobe starije od 24 godine; vrijede 10 godina): 80,- €
- putovnice za djecu (vrijede 6 godina, ali najviše do 12. godine života): 39,- €

Pristojbe se plaćaju u gotovini.
Plaćanje u eurima te EC-kartom ili kreditnom karticom nije moguće.

Nova putovnica može se osobno podići u uredu za putovnice. U pojedinačnim slučajevima putovnicu ili osobnu iskaznicu može podići druga, pisano opunomoćena osoba. Osim toga, putovnica ili osobna iskaznica može se poslati preporučenom poštom na Vašu adresu u Hrvatskoj. Za slanje poštom plaćaju se troškovi od 3 EUR u gotovini pri podnošenju zahtjeva.
Predaja zahtjeva moguća je samo uz prethodno telefonom dogovoreni termin. Telefon ureda za putovnice: 01 6300 140.

Putovnice za djecu

Od 26. lipnja 2012. više ne vrijede unosi podataka o djeci u njemačkoj putovnici roditelja i djetetu ne omogućavaju prijelaz granice iz Njemačke u inozemstvo. S tim danom sva djeca (od dana rođenja) pri putovanju u inozemstvo moraju imati vlastitu njemačku putnu ispravu. Za roditelje vlasnike putovnice taj putni dokument i dalje vrijedi. Ako planirate put u Njemačku, a Vaša djeca nemaju vlastite isprave, molimo Vas da što prije kontaktirate ured za putovnice veleposlanstva.

povratak na vrh stranice