Dobro došli na stranice Saveznog ministarstva vanjskih poslova

Putovnice i osobne iskaznice

Reisepass

Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, © dpa

članak

Dana 1. 1. 2024. na snazi je novi zakon o putovnicama i osobnim iskaznicama. Putovnica za djecu s rokom valjanosti od godinu dana ukinuta je.

Umjesto putovnice za djecu, osobe koje još nisu navršile 24 godina mogu zatražiti biometrijsku putovnicu s rokom valjanosti od šest godina.

Zahtjevi za izdavanje putovnica i osobnih iskaznica podnose se osobno u veleposlanstvu u Zagrebu.  Maloljetne osobe koje podnose zahtjev za putovnicu ili osobnu iskaznicu također osobno postavljaju svoj zahtjev u pratnji roditelja odnosno skrbnika. Ako jedan od roditelja koji je skrbnik nije prisutan, zahtjevu za izdavanje putovnice u pravilu treba priložiti pisanu suglasnost tog roditelja.

Pri predaji zahtjeva treba predočiti odnosno ispuniti sljedeće dokumente:

• potpuno i čitljivo ispunjen zahtjev (nalazi se i u veleposlanstvu)
biometrijsku fotografiju za putovnicu
• dosadašnju putovnicu, osobnu iskaznicu, putovnicu za djecu
• rodni list podnositelja zahtjeva (ako se ne radi o njemačkim ispravama, u pravilu moraju biti izdane na međunarodnom obrascu)
• eventualno ovjereni prijepis iz obiteljske matične knjige („Familienbuch“) i/ili vjenčani list
• eventualno rješenje o razvodu ili potvrdu o razvodu
• eventualno potvrdu o korištenju imena („Bescheinigung über die Namensführung“)
• eventualno ostale dokaze o njemačkom državljanstvu (npr. ispravu o njemačkom državljanstvu, rješenje o primitku u državljanstvo)
• eventualno dokaz o stečenom stranom državljanstvu (npr. „Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo“)
• eventualno dozvola o zadržavanju državljanstva njemačkog tijela nadležnog za primanje u državljanstvo
• potvrdu o prijavi ili odjavi Vašeg trenutačnog ili posljednjeg prebivališta u Njemačkoj (ako ste u Njemačkoj imali prijavljeno prebivalište)
• potvrdu o prijavi boravka odnosno dozvolu boravka u Hrvatskoj

Za maloljetne podnositelje zahtjeva dodatno su potrebni sljedeći dokumenti:

• izjava o suglasnosti oba roditelja odnosno skrbnika/skrbnice
• ovjereni prijepis iz obiteljske matične knjige ili vjenčanog lista roditelja
• priznanje očinstva (ako roditelji u vrijeme rođenja djeteta nisu bili u braku)
• eventualno isprave o njemačkom državljanstvu („Staatsangehörigkeitsausweis“) ili rješenja o primitku u državljanstvo roditelja
• eventualno dokaz o pravu na skrbništvo na temelju rješenja o skrbništvu ili rješenja o razvodu braka roditelja ili smrtovnica preminulog roditelja

U pojedinim slučajevima može biti potrebno predočiti daljnje dokumente.

Molimo Vas da sve isprave predate u originalu ili kao ovjerene kopije.

Opće informacije

Njemačke putovnice (tzv. e-putovnice, „ePässe“) i osobne iskaznice izdaju se isključivo u Saveznoj tiskari u Berlinu („Bundesdruckerei“).
Produljenje putovnica i osobnih iskaznica nije moguće.
Stupanjem na snagu zakona o putovnicama od 1. 11. 2007. maloljetna se djeca ne mogu više unositi u putovnicu roditelja.
Molimo Vas, obratite pažnju na to da se zahtjev za putovnicu može obraditi samo onda ako su predani svi potrebni dokumenti i plaćene pristojbe. Vrijeme obrade putovnica i osobnih iskaznica traje oko šest tjedana. Zahtjevi za izdavanje privremene putovnice u pravilu se obrađuju isti dan. Vrijeme obrade se produljuje ako nadležno tijelo za izdavanje putovnice najprije treba opunomoćiti veleposlanstvo za izdavanje putovnice, a to je onda kada ne postoji (isključivo) prebivalište u Hrvatskoj.

Pristojbe se mogu platiti u gotovini ili međunarodnom kreditnom karticom (Visa ili Mastercard).

Predaja zahtjeva moguća je samo uz prethodno telefonom dogovoreni termin. Telefon ureda za putovnice: 01 6300 140.

Način plaćanja

Pristojbe za izdavanje dokumenata u Njemačkom veleposlanstvu u Zagrebu mogu se platiti

  - gotovinom ili
  - međunarodnom kreditnom karticom (Visa ili Mastercard) u eurima (poput online-kupovine).

Vlasnici kartice moraju biti prisutni pri plaćanju.

Pristojbe

osobe starije od 24 godineosobe do 24 godine
biometrijska putovnica
(osnovna pristojba i nadoplata za obradu u inozemstvu)
101,00 EUR68,50 EUR
nadoplata za biometrijsku putovnicu s 48 stranica22,00 EUR22,00 EUR
nadoplata za izdavanje putovnice po žurnom postupku32,00 EUR32,00 EUR
privremena putovnica70,00 EUR70,00 EUR
putni list kao zamjena za putovnicu52,00 EUR52,00 EUR
putni list kao zamjena za putovnicu izdan izvan radnog vremena60,00 EUR60,00 EUR
osobna iskaznica (osnovna pristojba i nadoplata za obradu u inozemstvu)67,00 EUR52,80 EUR
poštarina3,00 EUR3,00 EUR
traženje suglasnosti od nadležnog ureda u Njemačkoj7,00 EUR7,00 EUR

Ako Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu nije mjesno nadležno za izdavanje dokumenata, pristojba se povisuje kako slijedi:

osobe starije od 24 godinaosobe do 24 godina
biometrijska putovnica, uključujući nadoplatu za mjesnu nenadležnost161,00 EUR106,00 EUR
privremena putovnica96,00 EUR96,00 EUR
osobna iskaznica80,00 EUR65,80 EUR
dodatni troškovi pri postavljanju zahtjeva kod počasnog konzula78,51 EUR78,51 EUR

Rok valjanosti dokumenata

Rok valjanosti dokumenta ovisi o vrsti dokumenta i Vašoj dobi pri postavljanju zahtjeva za izdavanje dokumenta:

osobe starije od 24 godineosobe do 24 godina
biometrijska putovnica10 godina6 godina
privremena putovnica1 godina1 godina
putni list1 mjesec1 mjesec
osobna iskaznica10 godina6 godina

Vrijeme obrade zahtjeva

Biometrijske putovnice i oosbne iskaznice izrađuju se u Saveznoj tiskari u Berlinu. Predviđeno vrijeme obrade je sljedeće:

Biometrijske putovnice i osobne iskaznice: oko 6 tjedana
Putovnica po žurnom postupku: 2 do 4 tjedna
Privremene putovnice: isti dan ili idući radni dan
Putni list: isti dan

Vrijeme obrade zahtjeva vrijedi od trenutka u kojem njemačka diplomatsko-konzularna predstavništva naruče dokumente kod Savezne tiskare. Ako dođe do odgoda (npr. ako nedostaju dokumenti), rok obrade se produžuje.

Putovnice se iz Njemačke šalju eksternom kurirskom službom. Savezna tiskara i njemačka diplomatsko-konzularna predstavništva nemaju utjecaj na trajanje dostave.  Nažalost, zbog kašnjenja u međunarodnom zračnom prometu ne može se jamčiti dostava putovnice na određeni datum. Sve informacije o predviđenom vremenu obrade su neobvezujuće.

Nadoplata za žurno izdavanje putovnice odnosi se isključivo na prioritetnu obradu u Saveznoj tiskari. Slanje dokumenta njemačkom predstavništvu u inozemstvu time se ne ubrzava.

povratak na vrh stranice