Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Uvjerenje o nekažnjavanju

prst pokazuje na prošireno uvjerenje o nekažnjavanju

uvjerenje o nekažnjavanju, © Stephan Jansen/dpa

Artikel

Uvjerenje o nekažnjavanju („Führungszeugnis“), u razgovoru zvano i „policijsko uvjerenje o nekažnjavanju“, isprava je otisnuta na posebnom zelenom papiru kojom se potvrđuje je li neka osoba kažnjavana ili nije.

Ako je uvjerenje o nekažnjavanju potrebno za osobne svrhe, npr. za predočenje kod poslodavca, radi se o privatnom uvjerenju o nekažnjavanju („Privatführungszeugnis“).

Tzv. uvjerenje o nekažnjavanju za tijela državne vlasti („Behördenführungszeugnis“) služi za predočenje vlastima te osim odluka kaznenih sudova sadržava i određene odluke upravnih tijela (npr. opoziv dozvole za obrt).

Prošireno uvjerenje o nekažnjavanju („erweitertes Führungszeugnis“) trebaju osobe koje žele raditi s djecom ili mladima (u školi, sportskom društvu i sl.).

Europsko uvjerenje o nekažnjavanju („Europäisches Führungszeugnis“) izdaje se osobama koje su državljani neke druge članice Europske unije, a žive u Njemačkoj. Europsko uvjerenje o nekažnjavanju sadržava podatke i o tome je li određena osoba kažnjavana u zemlji iz koje dolazi.

Opširnije obavijesti Saveznog ureda za pravosuđe

nach oben