Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Nasljedstvo

nalivpero na narančastom papiru

nasljedstvo, © Colourbox

01.12.2017 - Artikel

Kako bi nasljednik mogao realizirati svoje nasljedstvo u Njemačkoj, najčešće treba podnijeti zahtjev za izdavanje njemačkog rješenja o nasljeđivanju ako se nasljedstvo sastoji od nepokretne imovine u Njemačkoj (npr. stan/kuća) ili ušteđevine u njemačkoj banci.

Kod manjih novčanih iznosa u njemačkim bankama nasljednici bi prvo trebali stupiti u kontakt s nadležnom bankom kako bi pribavili informaciju o mogućnosti i načinu raspolaganja nasljedstvom. Dopisu treba priložiti presliku rješenja o nasljeđivanju izdanog u Republici Hrvatskoj s prijevodom na njemački jezik ako je već vođen ostavinski postupak u Republici Hrvatskoj, preslike međunarodnih izvoda iz matice umrlih za ostavitelja i preslike izvoda iz matice vjenčanih/rođenih za nasljednika kako bi banka ustanovila srodstvo te presliku putovnice/osobne iskaznice nasljednika.

Ako banka ipak zahtijeva dostavu njemačkog rješenja o nasljeđivanju, postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje tog rješenja može se obaviti u Njemačkoj (samo ako postoji službeni poziv suda) ili u Njemačkom veleposlanstvu. Ako je jedan od nasljednika nastanjen u Njemačkoj, on ostavinski postupak pokreće u Njemačkoj u ime svih ostalih nasljednika.

Ako nema nasljednika u Njemačkoj, nasljednici u Hrvatskoj mogu pokrenuti ostavinski postupak u Veleposlanstvu. Nasljednici se trebaju dogovoriti tko će u ime svih podnijeti zahtjev u Veleposlanstvu (dovoljno je da samo jedan nasljednik da nasljedničku izjavu u ime svih). Za pokretanje postupka je potrebno da nasljednik najprije što detaljnije ispuni priloženi upitnik. Nakon popunjavanja upitnika i prilaganja odgovarajućih dokumenata, cjelokupnu dokumentaciju treba dostaviti poštom – osobni dolazak u tu svrhu nije potreban. Nakon što Veleposlanstvo prouči sve podatke i provjeri jesu li dostavljeni svi potrebni dokumenti, podnositelj zahtjeva će biti obavješten telefonom o terminu njegova dolaska kako bi dao nasljedničku izjavu.

Svi navodi u upitniku o rodbinskim odnosima trebaju biti propraćeni višejezičnim izvadcima iz matičnih knjiga.

Ako njemački sud već raspolaže svim dokumentima, podnositelj zahtjeva bi trebao barem dostaviti preslike tih dokumenata, kako bi se izvršio korektan postupak u vezi s davanjem nasljedničke izjave.

Ako nasljedniku nije poznat podatak o tome što je točno predmet nasljeđivanja (naziv i sjedište banke ili broj računa, adresa stana/kuće), treba se obratiti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Njemačkoj (podrobnije informacije mogu se dobiti preko Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske u Zagrebu) i pribaviti ga preko nadležnog predstavništva. Dok nasljednik ne dobije točan podatak o predmetu nasljeđivanja, ne treba Veleposlanstvu dostavljati upitnik niti drugu dokumentaciju. Naime, nasljednik je obvezan dostaviti sve potrebne podatke Veleposlanstvu. Jedino ako su poznati svi podaci o banci u kojoj se novac nalazi, samo ne i stanje na računu (jer banke često odbijaju nasljednicima priopćiti taj podatak), Veleposlanstvo se može obratiti toj banci kako bi službenim putem dobilo potrebnu informaciju. U tom slučaju treba unaprijed dostaviti upitnik s pratećom dokumentacijom.

Ostavinski postupak može u Veleposlanstvu potrajati određeno vrijeme. Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu njihovog zaprimanja.

nach oben