Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Odjeli u veleposlanstvu

Artikel

Odjel za politiku

- prati i analizira unutarnju i vanjsku politiku Republike Hrvatske
- održava kontakte s hrvatskim političkim institucijama (Vladom, ministarstvima, Saborom, nevladinim udrugama, lokalnim političarima i novinarima)
 - prikuplja informacije i prosljeđuje ih njemačkoj vladi
- razmjenjuje mišljenja i iskustva s ostalim veleposlanstvima u Zagrebu, s Delegacijom Europske unije kao i s međunarodnim organizacijama koje djeluju u Hrvatskoj
- sudjeluje u planiranju posjeta njemačkih političara u Hrvatskoj i hrvatskih političara u Njemačkoj, uspostavlja kontakte i priprema pregovore
- po nalogu njemačkog ministarstva vanjskih poslova Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske prenosi stajališta njemačke vlade o pojedinim pitanjima

Voditelj Odjela je veleposlanik dr. Christian Hellbach.

Odjel za gospodarstvo

- promiče njemačke interese u Republici Hrvatskoj u području gospodarstva, trgovine, financija, poljoprivrede, tehnologije, znanstvenog istraživanja i zaštite okoliša
- zadužen je za gospodarska pitanja u vezi s Njemačkom
- usko surađuje s Njemačko-hrvatskom industrijskom i trgovinskom komorom te agencijom Savezne Republike Njemačke za vanjsku trgovinu i promicanje Njemačke kao gospodarske lokacije „Germany Trade & Invest“

Voditelj Odjela i stalni zamjenik veleposlanika je Harald Seibel.
Gspodin Seibel ujedno je i povjerenik za usklađenost.

Odjel za pravno-konzularne poslove

- između ostalog, zadužen je za poslove u vezi s putovnicama, njemačkim državljanstvom, nasljedstvom i obiteljskim pravom, zakonom o osobnom imenu te izdavanjem viza za državljane trećih zemalja
- nadležan je za njemačke državljane koji žive ili privremeno borave u Hrvatskoj
- izdaje osobne dokumente njemačkim državljanima koji imaju prebivalište u Hrvatskoj

Pravno-konzularni odjel njemačkim državljanima koji izgube osobne dokumente izdaje putni list za povratak u Njemačku.

Voditeljica Odjela je Nathalie Linow.

Ured vojnog izaslanika

- vodi izaslanik obrane koji predstavlja sve dijelove i organizacijske cjeline njemačkih oružanih snaga (Bundeswehr) prema Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske te je nadležan za vojnu tehniku. Osim toga,
 - savjetuje veleposlanika u pitanjima sigurnosne i vojne politike
- obavještava njemačku vladu o situaciji u hrvatskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, oružanim snagama i pitanjima u vezi s naoružanjem
- obavještava tijela vlasti Republike Hrvatske i nedržavne organizacije o njemačkoj obrambenoj politici, oružanim snagama i pitanjima naoružanja
- potiče bilateralnu suradnju i koordinira programe izobrazbe između hrvatskih i njemačkih oružanih snaga
- daje obavijesti hrvatskoj javnosti o vojnim pitanjima u vezi s njemačkim oružanim snagama

Opsežnije informacije o sigurnosnoj politici Savezne Republike Njemačke i njezinim oružanim snagama možete dobiti u osobnom razgovoru ili na web-stranicama Bundeswehra.

Voditelj Ureda je vojni izaslanik pukovnik u G. s. Guido Altendorf.

Odjel za kulturu

- potiče hrvatsko-njemačke kulturne odnose u kontaktu s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvom kulture Republike Hrvatske
- koordinira njemačku vanjsku kulturnu politiku u Republici Hrvatskoj u suradnji s Goethe-Institutom i ostalim posredničkim organizacijama
- prati kulturnu politiku Hrvatske i o tome izvještava Vladu Savezne Republike Njemačke
- na političkoj razini potiče upotrebu njemačkog kao stranog jezika u Hrvatskoj
- savjetuje učenike i studente u pripremi boravka u Njemačkoj
- podupire njemačku manjinu u Hrvatskoj u njezinom kulturnom radu
- zadužen je za pitanja znanosti, visokog školstva, religije i crkava te razmjene mladih.

Voditeljica Odjela je Katja Kuceja.

Odjel za odnose s javnošću

- obavještava hrvatsku javnost o politici Savezne Republike Njemačke i radu Njemačkog veleposlanstva u Zagrebu
- surađuje s hrvatskim medijima te njemačkim i drugim predstavnicima medija akreditiranima u Hrvatskoj
- u suradnji s partnerskim organizacijama Saveznog ministarstva vanjskih poslova organizira putovanja hrvatskih novinara u Njemačku
- mladim hrvatskim novinarima posreduje seminare u Njemačkoj

Voditelj Odjela Igor Kolman glasnogovornik je veleposlanstva.

Odjel za upravne poslove

stvara administrativnu osnovu za operativne zadaće u veleposlanstvu. To se prvenstveno odnosi na
- upravljanje ljudskim potencijalima
- upravljanje nekretninama (uključujući gradnju, obnavljanje i održavanje)
 - organizaciju rada unutar veleposlanstva i veleposlanikove rezidencije
- sigurnosne mjere
- internu distribuciju informacija i upravljanje proračunom

Voditeljica Odjela je Petra Hantschke.

nach oben