Dobro došli na stranice Saveznog ministarstva vanjskih poslova

Schengenske vize

članak

Schengenska viza nositelju omogućuje boravke u schengenskom prostoru u trajanju od najviše 90 dana unutar razdoblja od 180 dana. Ako je glavni cilj Vašeg putovanja  Njemačka i ako imate uobičajeno boravište u Hrvatskoj, tada smo zaduženi za obradu Vašega zahtjeva.

Schengen Visum
Schengen Visum© colourbox

Schengenska viza nositelju omogućuje boravke u schengenskom prostoru u trajanju od najviše 90 dana unutar razdoblja od 180 dana.
Ako je glavni cilj Vašeg putovanja Savezna Republika Njemačka i ako imate uobičajeno boravište u Hrvatskoj, tada smo mi kao njemačko inozemno predstavništvo zaduženi za obradu Vašega zahtjeva.

Priprema zahtjeva

Za pripremu svoga zahtjeva molimo učinite sljedeće:

- Ispunite obrazac zahtjeva za vizu (Online Schengen Visa Application Form/ VIDEX) ili pdf-dokument

- Pripremite popratne dokumente za podnošenje zahtjeva. Ako se neki dokumenti ili dokazi izostave, zahtjev može biti odbijen. Ovisno o svrsi Vašeg putovanja za Vas smo pripremili sljedeće informacije:

Zahtjev možete podnijeti najranije šest mjeseci prije početka planiranoga putovanja.

Važna napomena:

Molimo da Odjelu za vize ne prosljeđujete dokumente ako oni od Vas nisu zatraženi, a osobito ako još niste podnijeli zahtjev za vizu. Takvi se dokumenti ovdje ne mogu čuvati i/ili kategorizirati. Potpunu dokumentaciju uvijek ponesite izravno na termin.

Putno zdravstveno osiguranje

Prilikom podnošenja zahtjeva treba predočiti dokaz putnog zdravstvenog osiguranja. Ono treba biti važeće za zatraženo vrijeme putovanja odnosno, u slučaju dugotrajnog boravka, do ugovaranja zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj.

Dodatni kriteriji za putno zdravstveno osiguranje:

- Pokriće mora iznositi najmanje 30.000 eura po osobi.
- Osiguranje mora biti važeće u svim državama koje su prihvatile Schengenski sporazum.
- Poslovnica osiguravajućeg društva mora se nalaziti u državi potpisnici Schengenskog sporazuma, Švicarskoj ili Lihtenštajnu.
- Osiguranje treba pokrivati troškove za eventualni povratak u matičnu državu u slučaju bolesti, hitnu liječničku pomoć i/ili hitni bolnički prijem.

Podnošenje zahtjeva

Obavijest o dogovaranju termina:
Podnošenje zahtjeva za vizu moguće je samo uz prethodno dogovoren termin:
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=zagr

Da biste podnijeli zahtjev, osobno dođite u inozemno predstavništvo tijekom radnog vremena Ureda za vize. Za vrijeme razgovoram ćete terminu predati svoju potpunu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za vizu, platiti pristojbu i odgovoriti na pitanja o svom planiranom putovanju. Uz to će se evidentirati Vaši biometrijski podaci.

Obrada zahtjeva

Njemačko inozemno predstavništvo provjerava i odlučuje o Vašem zahtjevu. U tu svrhu provjerava zadovoljava li Vaš zahtjev pravne preduvjete. To u pravilu traje 5 do 10 radnih dana. Molimo za razumijevanje što se na pitanja o stanju obrade načelno ne mogu davati odgovori dok je ona u tijeku. Potom vrijedi sljedeće: Odgovorit će se isključivo na upite samog podnositelja zahtjeva, njegovog zakonskog zastupnika ili pisano ovlaštenog opunomoćenika.

Vraćanje putovnice

Čim inozemno predstavništvo donese odluku o Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti. Načelno svoju putovnicu trebate preuzeti sami. U slučaju da to nije moguće, možete pisanim putem ovlastiti zastupnika koji će to učiniti umjesto Vas.

Ako je Vaš zahtjev za izdavanje vize odbijen, za to može postojati više razloga. Te ćemo Vam razloge navesti u odluci o odbijanju vize.

Također, u svakom trenutku možete podnijeti novi zahtjev s potpunom i provjerljivom dokumentacijom koja sadrži sve relevantne podatke.

Sretan put! Napomene za nositelje viza

Ako su svi podaci na Vašoj viznoj naljepnici ispravni, tada više ne postoji nikakva prepreka Vašem putovanju. Molimo da ih provjerite čim ponovo preuzmete svoju putovnicu. O pogreškama biste nas trebali odmah obavijestiti kako bismo Vam mogli izdati novu vizu.

Na Vašoj su vizi iskazani Vaše puno ime i prezime, broj putovnice i fotografija te rok valjanosti vize koji predstavlja vremenski raspon unutar kojeg možete realizirati putovanje. Uz to je naveden broj dana boravka koji označava maksimalno dopušteno trajanje Vašeg boravka u schengenskom prostoru u razdoblju valjanosti vize.
Želimo Vam omogućiti određenu fleksibilnost tijekom Vašeg putovanja: kako biste datume svoga putovanja po potrebi mogli i kratkoročno pomaknuti, rok valjanosti Vaše vize u pravilu je 15 dana duži od broja dana boravka.

Odobrenje schengenske vize ne jamči pravo ulaska u zemlju. Konačnu odluku donosi granična policija prilikom pregleda putnih isprava na ulasku u schengenski prostor. Postoji mogućnost da će Vas granična policija prilikom ulaska u zemlju zamoliti da uz putovnicu s važećom vizom predočite i dokumente s informacijama o Vašim financijskim sredstvima, trajanju i svrsi Vašeg boravka kao i zdravstvenom osiguranju. Stoga biste sa sobom na putovanje trebali ponijeti i svoje dokumente o vizi (između ostalog poziv iz Njemačke, hotelsku rezervaciju, putno zdravstveno osiguranje).

Pritužbe u vezi s postupkom za schengensku vizu

Podnositelji zahtjeva za schengensku vizu putem obrasca za kontakt mogu podnijeti pritužbe o ponašanju konzularnog osoblja ili o postupku podnošenja zahtjeva za vizu. Molimo Vas da u tu svrhu u obrascu za kontakt izaberete primatelja „Pritužba u vezi s postupkom za schengensku vizu“. Molimo obratite pažnju na to da pritužbe trebaju biti samo na njemačkom ili engleskom jeziku; pritužbe na drugim jezicima nećemo moći obraditi. Molimo Vas da u kontaktnom obrascu u polju „predmet“ navedete jednu od sljedeće dvije mogućnosti:

a) pritužba o ponašanju konzularnog osoblja
b) pritužba o postupku podnošenja zahtjeva za vizu

Važna napomena: putem kontaktnog obrasca za pritužbe ne mogu se podnositi pravni lijekovi u vezi s odlukama o odbijanju, ukidanju ili poništenju vize – a prije svega ne remonstracije.

povratak na vrh stranice