Dobro došli na stranice Saveznog ministarstva vanjskih poslova

Obavijest o zaštiti osobnih podataka prema članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka za osobe koje se javljaju na natječaje za radna mjesta u njemačkim diplomatskim i konzularnim predstavništvima

Ein USB-Stick und ein Zahlenschloss liegen auf einer Computer Tastatur

Datenschutz, © colourbox.de

članak

Drago nam što ste zainteresirani za rad u njemačkom inozemnom predstavništvu te Vas obavještavamo o obradi Vaših osobnih podataka.

Odgovorna ustanova i povjerenik za zaštitu podataka

Prema članku 2. Zakona o vanjskim poslovima, Savezno ministarstvo vanjskih poslova (centrala) i njemačka diplomatska i konzularna predstavništva čine jedinstveno savezno tijelo vlasti.
Prema čl. 4. točki 7. Opće uredbe o zaštiti podataka za obradu osobnih podataka odgovorna je ustanova:

Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
DE- 10117 Berlin
Njemačka
Telefon: +49 30 18 17-0 / Servis za građane: +49 30 18 17-2000
Telefaks: +49 30 18 17-3402

Kontakt: Servis za građane

Povjerenicu/povjerenika za zaštitu podataka Saveznog ministarstva vanjskih poslova možete kontaktirati na sljedeći način:

Datenschutzbeauftragte/r des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
DE-10117 Berlin
Njemačka
Telefon: +49 30 18 17-7099
Telefaks: +49 30 18 17-5 709

Kontakt: Povjerenik za zaštitu podataka

Ako imate pitanja o zaštiti podataka, možete se obratiti i osobi za kontakt u vezi sa zaštitom podataka u njemačkim predstavništvima u svijetu. Na kraju ove stranice nalaze se podaci osobe za kontakt u Njemačkom veleposlanstvu u Zagrebu.

Svrha i pravna osnova obrade podataka

Vaši osobni podaci obrađuju se isključivo u svrhu natječajnog postupka.
Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točke b) Opće uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti podataka odnosno članak 88. Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi s člankom 26. Saveznog zakona o zaštiti podataka ili odredbi koje vrijede u određenoj saveznoj zemlji u Njemačkoj. Obrada podataka nužna je za odluku o zasnivanju radnog odnosa.
Obrada podataka u bilo koje dodatne svrhe – npr. unos u bazu podataka za buduće natječaje za radna mjesta – moguća je samo uz Vaš pristanak prema članku 6. stavku 1 točke a) i članku 9. stavku 2 točke a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pohrana osobnih podataka

Nakon završetka natječajnog postupka Vaši se osobni podaci pohranjuju kako slijedi:

- u pravilu na šest mjeseci, ako Vaša molba za posao nije prihvaćena
- do tri godine, ako ste dali pristanak da želite biti uneseni u bazu natjecatelja za radno mjesto
- za vrijeme trajanja radnog odnosa, ako ste uspješno sudjelovali u natječajnom postupku.

Nakon isteka roka za pohranu podataka Vaši se osobni podaci brišu.

Vaša prava

a. Imate sljedeća prava u Vezi s Vašim osobnim podacima:

• Pravo na pristup, članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka
• Pravo na ispravak, članak 16. Opće uredbe o zaštiti podataka
• Pravo na brisanje („pravo na zaborav“), članak 17. Opće uredbe o zaštiti podataka
• Pravo na ograničenje obrade, članak 18. Opće uredbe o zaštiti podataka
• Pravo na prenosivost podataka, članak 20. Opće uredbe o zaštiti podataka
• Pravo na prigovor na obradu podataka, članak 21. Opće uredbe o zaštiti podataka

b. Ako je došlo do obrade podataka na temelju Vaše privole (npr. zbog unosa u bazu natjecatelja za radno mjesto), imate pravo povući je u svako doba ne navodeći razlog. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se vršila prije povlačenja privole (članak 7. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka).

c. Imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka (članak 77. Opće uredbe o zaštiti podataka). Za Savezno ministarstvo vanjskih poslova i njemačka diplomatsko-konzularna predstavništva nadležan je Savezni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informiranja.

Podaci osobe za zaštitu podataka u Njemačkom veleposlanstvu u Zagrebu

Osoba za zaštitu podataka

Veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke

Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb

Kontakt: Obrazac za kontakt

povratak na vrh stranice