Dobro došli na stranice Saveznog ministarstva vanjskih poslova

Ljudska prava – temelj njemačke vanjske politike

članak

Njemačka se širom svijeta ustrajno zalaže za ljudska prava. Jer zalaganje za ljudska prava nije samo temeljna vrijednost njemačke vanjske politike – ono je i u interesu Njemačke.

O nekim stvarima se ne pregovara: Njemačka se širom svijeta ustrajno zalaže za ljudska prava. Jer zalaganje za ljudska prava nije samo temeljna vrijednost njemačke vanjske politike – ono je i u interesu Njemačke.

Opća deklaracija o ljudskim pravima

logotpi ljudskih prava - silueta otvorene ruke i goluba kao simbola mira
logotip ljudskih prava © open source

Bila je to vizija boljeg svijeta koja je prije gotovo sedamdeset godina, 1948., u Parizu okupila muškarce i žene iz cijelog svijeta. Vizija svijeta, u kojem će se ljudi štititi kao pojedinci u svom dostojanstvu. Imajući to u vidu, usvojili su Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracija polazi od „urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava“ ljudi i priznaje ih svakom čovjeku, neovisno o boji kože, spolu, vjeri, jeziku ili nečemu drugome. Ljudska prava pripadaju svakom čovjeku na osnovi njegova postojanja kao ljudskog bića, bez obzira na obilježja koje nas ljude razlikuju jedne od drugih.

Temelj svake ljudske zajednice

Njemačka opredijeljenost za ljudska prava također je lekcija naučena iz najmračnijeg poglavlja njemačke povijesti. Stoga se članku 1. njemačkog ustava (Temeljnog zakona) ljudsko dostojanstvo i nepovrediva i neotuđiva ljudska prava definiraju kao temelj svake ljudske zajednice, mira i pravednosti u svijetu. Ustav dakle ne jamči samo ljudska prava u Njemačkoj, nego nas i obvezuje da u cijelom svijetu radimo na zaštiti dostojanstva i temeljnih ljudskih sloboda.

Moralna obveza i politički interes

Zalaganje za ljudska prava nije samo moralna i pravna obveza proizašla iz njemačkog ustava.

Bärbel Kofler
Bärbel Kofler © Michael Gottschalk/photothek.de

Očuvanje ljudskih prava u interesu je i njemačke vanjske politike. Primjeri iz cijelog svijeta pokazuju da dugoročni mir i stabilan razvoj nisu mogući kada se krše ljudska prava. Zaštićene slobode i ljudska prava pokazali su se pokretačima kreativnosti i blagostanja.

U Saveznom ministarstvu vanjskih poslova za politiku ljudskih prava zadužena je povjerenica Savezne Vlade za ljudska prava i humanitarnu pomoć Bärbel Kofler i stručni odjel za ljudska prava i rodna pitanja. U svom radu zajedno koriste različite instrumente. Tako su primjerice programi potpore nevladinim udrugama, politički dijalog, izjave za javnost, tiha diplomacija već poboljšali stanje ljudskih prava u mnogim zemljama.
Izvještaj o ljudskim pravima njemačke savezne vlade 2016.: civilna društva u fokusu

Aktivno civilno društvo najbolji zaštitnik ljudskih prava

Posebno važna u zaštiti ljudskih prava je javnost koja reagira na moguća kršenje prava. Njemačka tome pridaje posebnu važnost. U dijalogu s nevladinim udrugama, vjerskim skupinama, intelektualcima i aktivistima Njemačka podupire aktivna i budna civilna društva u cijelom svijetu. Ako se građani mogu angažirati u neovisnim skupinama i javnim forumima, to je jedno od najboljih oblika zaštite od kršenja ljudskih prava.
Opširnije o temi “Civilna društva i ljudska prava“

Njemačka zemlja potpisnica ugovora UN-a

Na temelju Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda zemlje članice UN-a stvorile su opsežan sustav ugovora o zaštiti ljudskih prava. Njemačka je potpisnica svih bitnih ugovora Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima i njihovih dodatnih protokola te u redovitim intervalima izvještava nadležne odbore o provedbi određenih obveza iz ugovora.

Opširnije informacije o temi „Ljudska prava u ujedinjenim narodima“
Njemački periodični izvještaji o provedbi ugovora UN-a o ljudskim pravima

U Europi također postoji gusta mreža institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava. Osim Europske unije, ključnu ulogu u tome imaju Vijeće Europe i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

Zaštita temeljnih prava u Europskoj uniji
Vijeće Europe
Organizacija za europsku sigurnost i suradnju

Projekti zaštite ljudskih prava

Savezno ministarstvo vanjskih poslova godišnje širom svijeta podupire oko 130 projekata u različitom opsegu, prije svega u novoindustrijaliziranim zemljama i zemljama u razvoju u Africi, Aziji, Srednjoj i Južnoj Americi te Istočnoj Europi. Često već i mali iznosi mogu pridonijeti vidljivom i trajnom poboljšanju stanja ljudskih prava.

povratak na vrh stranice