Dobro došli na stranice Saveznog ministarstva vanjskih poslova

„Zajedno za oporavak Europe“. Njemačka preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije

Logo der deutschen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020

EU Ratspräsidentschaft Deutschland, © Bundesregierung

30.06.2020 - članak

Od 1. srpnja u okviru rotirajućeg predsjedanja Njemačka na šest mjeseci preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije, takozvano predsjedništvo Vijeća EU-a. Naš cilj za EU: solidarni i jedinstveni prema unutra, sposobni za djelovanje i suvereni prema van.

Nakon 2007. godine Njemačka po 13. put preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije. Tijekom trajanja predsjedanja predstavnice i predstavnici njemačke Savezne vlade vode sjednice i sastanke na svim razinama vijeća, uz iznimku Vijeća za vanjske poslove EU-a, te se brinu o kontinuitetu rada Europske unije u Vijeću. Njemačka zbog pandemije koronavirusom želi naglasak staviti na gospodarski i socijalni oporavak te još bolje pozicionirati Europsku uniju u strateški važnim temama budućnosti kao što su klimatske promjene, izbjeglištvo i migracije, pravna država i digitalizacija.

Ministar vanjskih poslova Heiko Maas jasno je rekao:

„Neke su zemlje Europske unije bile teže pogođene pandemijom koronvirusa  od drugih, ali gospodarske i socijalne posljedice tiču se cijele Europe. Stoga ćemo izlaz iz krize moći pronaći jedino zajedničkim snagama. Njemačka u predsjedanju Vijećem EU-a želi biti pokretač i moderator. Naša zadaća bit će gradnja mostova i pronalaženje rješenja koji će na kraju služiti dobrobiti svih ljudi u Europi. Onoliko koliko smo jedinstveni i solidarni prema unutra, toliku sposobnost djelovanja i toliki suverenitet moramo imati prema van. Ne želimo da drugi donose odluke umjesto nas, želimo ići svojim vlastitim putem koji u geopolitičkom smislu možemo sami oblikovati“.

Program se dakle temelji na sljedećim mislima vodiljama:

  • održivo svladavanje krize uzrokovane koronavirusom
  • snažna i inovativnija Europa
  • pravedna Europa
  • održiva Europa
  • Europa sigurnosti i zajedničkih vrijednosti
  • jaka Europa u svijetu

Trio predsjedanja s Portugalom i Slovenijom

Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio“. Taj sustav uveden je Ugovorom iz Lisabona 2009. godine. Trio definira dugoročne ciljeve i priprema zajednički program  s temama i najvažnijim pitanjima kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od osamnaest mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe. Njemačka otvara novi trio predsjedanja kojem će se 2021. godine pridružiti prvo Portugal, a nakon toga i Slovenija.

Zadaće predsjedništva

Predsjedništvo je odgovorno za poticanje rada Vijeća na zakonodavstvu EU-a, osiguravanje kontinuiteta programa EU-a, uredno protjecanje zakonodavnih procesa i suradnju među državama članicama. Kako bi to ostvarilo, mora ispunjavati ulogu poštenog i neutralnog posrednika.

Predsjedništvo ima dvije glavne zadaće:

1. Planiranje sastanaka Vijeća i njegovih pripremnih tijela te predsjedanje tim sastancima

Predsjedništvo predsjeda sastancima različitih sastava Vijeća (uz iznimku Vijeća za vanjske poslove) i pripremnih tijela Vijeća, među kojima su stalni odbori, poput Odbora stalnih predstavnika (Coreper), radne skupine i odbori koji se bave specifičnim temama.

Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava te ispravnu primjenu Poslovnika i metoda rada Vijeća.

Također organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u vlastitoj zemlji.

2. Zastupanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama EU-a

Predsjedništvo zastupa Vijeće u odnosima s drugim institucijama EU-a, osobito s Komisijom i Europskim parlamentom. Njegova je uloga nastojati postići dogovor o zakonodavnim predmetima putem trijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora za mirenje.

Predsjedništvo blisko surađuje s:

  • predsjednikom Europskog vijeća,
  • visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Pomaže im u njihovu radu, a od njega se katkad može zatražiti i izvršavanje određenih dužnosti za visokog predstavnika, primjerice zastupanje Vijeća za vanjske poslove u Europskom parlamentu ili predsjedanje Vijećem za vanjske poslove kada ono raspravlja o pitanjima zajedničke trgovinske politike.

Službena stranica njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije

povratak na vrh stranice