Dobro došli na stranice Saveznog ministarstva vanjskih poslova

Ljudska prava – temelj njemačke vanjske politike

članak

Njemačka se širom svijeta ustrajno zalaže za ljudska prava. Jer zalaganje za ljudska prava nije samo temeljna vrijednost njemačke vanjske politike – ono je i u interesu Njemačke.

Međunarodni simbol ljudskih prava
međunarodni simbol ljudskih prava © Auswärtiges Amt

Opća deklaracija o ljudskim pravima

Bila je to vizija boljeg svijeta koja je prije gotovo sedamdeset godina, 1948., u Parizu okupila muškarce i žene iz cijelog svijeta. Vizija svijeta, u kojem će se ljudi štititi kao pojedinci u svom dostojanstvu. Imajući to u vidu, usvojili su Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracija polazi od „urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava“ ljudi i priznaje ih svakom čovjeku, neovisno o boji kože, spolu, vjeri, jeziku ili nečemu drugome. Ljudska prava pripadaju svakom čovjeku na osnovi njegova postojanja kao ljudskog bića, bez obzira na obilježja koje nas ljude razlikuju jedne od drugih.

Temelj svake ljudske zajednice

Njemačka opredijeljenost za ljudska prava također je lekcija naučena iz najmračnijeg poglavlja njemačke povijesti. Stoga se članku 1. njemačkog ustava (Temeljnog zakona) ljudsko dostojanstvo i nepovrediva i neotuđiva ljudska prava definiraju kao temelj svake ljudske zajednice, mira i pravednosti u svijetu. Ustav dakle ne jamči samo ljudska prava u Njemačkoj, nego nas i obvezuje da se u cijelom svijetu zalažemo za zaštitu dostojanstva i temeljnih ljudskih sloboda.

Moralna obveza i politički interes

portret Luise Amtsberg, povjerenice Savezne Vlade za politiku ljudskih prava i humanitarnu pomoć Hilfe
Luise Amtsberg, povjerenica Savezne Vlade za politiku ljudskih prava i humanitarnu pomoć © Marco Fischer

Zalaganje za ljudska prava nije samo moralna i pravna obveza proizašla iz njemačkog ustava.

Očuvanje ljudskih prava u interesu je i njemačke vanjske politike. Primjeri iz cijelog svijeta pokazuju: tamo gdje se krše ljudska prava, dugoročno ne može biti mira i stabilnog razvoja. Zaštićene slobode i ljudska prava pokazali su se pokretačima kreativnosti i blagostanja.

U Saveznom ministarstvu vanjskih poslova za politiku ljudskih prava zadužena je povjerenica Savezne Vlade za politiku ljudskih prava i humanitarnu pomoć Luise Amtsberg i stručni odjel za ljudska prava i rodna pitanja. U svom radu zajedno koriste različite instrumente: programi potpore nevladinim udrugama, politički dijalog, izjave za javnost, tiha diplomacija već poboljšali stanje ljudskih prava u mnogim zemljama.

14. izvještaj Vlade Savezne Republike Njemačke: u središtu pažnje snažno zauzimanje za ljudska prava u Vijeću sigurnosti UN-a (njemački)

Aktivno civilno društvo najbolji zaštitnik ljudskih prava

Posebno važna u zaštiti ljudskih prava je javnost koja reagira na moguća kršenje prava. Njemačka tome pridaje posebnu važnost. U dijalogu s nevladinim udrugama, vjerskim skupinama, intelektualcima i aktivistima Njemačka podupire aktivna i budna civilna društva u cijelom svijetu. Ako se građani mogu angažirati u neovisnim skupinama i javnim forumima, to je jedno od najboljih oblika zaštite od kršenja ljudskih prava.

Njemačka zemlja potpisnica ugovora UN-a

Na temelju Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda zemlje članice UN-a stvorile su opsežan sustav ugovora o zaštiti ljudskih prava. Njemačka je potpisnica svih bitnih ugovora Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima i njihovih dodatnih protokola te u redovitim intervalima izvještava nadležne odbore o provedbi određenih obveza iz ugovora.

U Europi također postoji gusta mreža institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava. Osim Europske unije, ključnu ulogu u tome imaju Vijeće Europe i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

Vijeće Europe
Organizacija za europsku sigurnost i suradnju

povratak na vrh stranice