Dobro došli na stranice Saveznog ministarstva vanjskih poslova

Pojednostavljen pristup tržištu rada za državljane zemalja zapadnog Balkana

članak

Uvodna napomena:

Od 1. siječnja 2016. za državljane zemalja zapadnog Balkana - Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije - sukladno čl. 26. st. 2. njemačkog Zakona o zapošljavanju primjenjuju se novi propisi o zasnivanju radnog odnosa koji u pravilu vrijedi za svaku vrstu zaposlenja. Ovaj je propis vremenski ograničen do 31. prosinca 2020.

Za ulazak u Njemačku radi zasnivanja radnog odnosa potreban Vam je potpisan ugovor o radu s tvrtkom koja djeluje na području Savezne Republike Njemačke kao i viza.

Radno mjesto treba ispunjavati sljedeće uvjete:

- Za dotično slobodno radno mjesto ne smije postojati kandidat koji ima pravo prvenstva (primjerice, tražitelj posla s državljanstvom Savezne Republike Njemačke ili EU-a).
- Plaća i uvjeti rada ne smiju biti lošiji od onih koje ima posloprimac u Njemačkoj na sličnom radnom mjestu.

Zahtjev za vizu možete podnijeti u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Vašoj zemlji podrijetla, a u slučaju boravka u Hrvatskoj u trajanju od najmanje šest mjeseci i u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Zagrebu.

Zahtjev se ne može podnijeti u Njemačkoj.

Osobe koje su unutar 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za vizu kao tražitelji azila ili osobe s privremenom dozvolom toleriranog boravka (tzv. „Duldung“), primale socijalnu pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj pomoći za tražitelje azila ne mogu dobiti vize prema ovom novom propisu.

Ova zabrana ne vrijedi za osobe koje su između 1. 1. 2015. i 24. 10. 2015. podnijele zahtjev za azil, koje su još 24. 10. 2015. boravile u Njemačkoj  i koje su je do 4. 5. 2016. napustile.

Prilikom podnošenja zahtjeva trebate priložiti sljedeće:

a) putovnicu koja je važeća još najmanje deset mjeseci i dvije kopije putovnice

b) hrvatsku dozvolu boravka i dvije kopije dozvole boravka

c) dva obrasca za podnošenje zahtjeva za nacionalne vize, u cijelosti ispunjena na njemačkom jeziku i vlastoručno potpisana

d) dvije aktualne biometrijske fotografije za putovnicu sa svijetlom pozadinom

e) pristojbu za postupak izdavanja vize u protuvrijednosti od 75 eura (plaća se u kunama prema trenutačnom deviznom tečaju) 

f) posljednje tri platne liste izdane od trenutačnog poslodavca

g) izvadak iz bankovnog računa potvrđen od dotične banke na kojem su vidljive isplate plaće

h) potpisani ugovor o radu s konkretnim poslodavcem u Njemačkoj, i to original i dvije kopije (ako je ugovor stariji od šest mjeseci, treba priložiti i službenu potvrdu poslodavca iz koje proizlazi da je zasnivanje radnog odnosa i dalje predviđeno u skladu s uvjetima iz priloženog ugovora)

U vezi s točkom h): ugovor o radu treba sadržavati potpune podatke o poslodavcu i posloprimcu (puno ime posloprimca i poslodavca odnosno poduzeća, adresa, podaci za kontakt) kao i o radnom odnosu (vrsta ugovora, iznos bruto plaće, radno vrijeme, godišnji odmor, dodatna plaćanja).

Napomene o postupku izdavanja vize

Molimo obratite pažnju na to da je za predaju zahtjeva za vize za pojednostavljen pristup tržištu rada za državljane zemalja zapadnog Balkana potrebno prethodno ugovoriti termin

Zahtjev trebate podnijeti osobno u Veleposlanstvu.
Obrada zahtjeva traje do tri mjeseca. Nakon završetka obrade dobit ćete e-mail s datumom preuzimanja.

Ako se u okviru postupka izdavanja vize utvrde lažni podaci o prijašnjim boravcima, to može dovesti do odbijanja Vašeg zahtjeva za vizu.

Za spajanje obitelji i za zasnivanje radnog odnosa u medicinskom sektoru primjenjuju se posebne odredbe. U takvim se slučajevima obratite Veleposlanstvu.


opširnije informacije

povratak na vrh stranice